مطالب توسط فریده سیدی پور

با زندگی در لحظه حال شادتر باشیم

زندگی همانندسفری پر شور و هیجان انگیز است، اگر بخواهی در طول سفر حسرت آنچه تجربه نکردی و فرصتش را از دست دادی را بخوری و مدام نگران آینده و در هراس اتفاقات پیش رویت باشی، لحظه حال را از دست دادی و کل زندگی یعنی زندگی در همین لحظه، چراکه اگر این لحظه را […]

نسبت به خود مسئولیت پذیر باشیم

وقتی به این میزان از درک رسیده باشیم که خود مسئول انتخاب ها و تصمیم های زندگی خودمان هستیم. ویلیام گلسر، روانشناس مشهور در کتاب تئوری انتخاب دقیقاً به همین نکته اشاره می کند که زندگی ما از انتخاب ها و تصمیم های ما ساخته شده است. این ما هستیم که تمام اعمال خود را […]

روابط با کیفیت مهمترین سرمایه زندگی است

تحقیقی ۷۵ ساله در دانشگاه هاروارد انجام شده که بر اساس آن تحقیق تعداد زیادی از مردم جامعه را از طبقه های مختلف در سن کودکی انتخاب کردند و هر سال به آنها پرسشنامه هایی می دادند و آنها را به عنوان جامعه آماری بررسی می کردند. تا سرانجام بعد از گذشت ۷۵ سال در […]

باورهای محدودکننده چه بلایی سر ما می آورند؟

همه ما از دوران کودکی با خودمان باورهایی را به بزرگسالی آوردیم و این باورها آنچنان در ما نهادینه شدند که کاملا باورشان کردیم و هیچ مشکلی با آنها نداریم. همه ما وقتی به دنیا اومدیم هیچ مفهومی از می توانم و نمی توانم در ما وجود نداشت، ما با انبوهی از کنجکاوی و ابهام […]

کامل گرایی یا مهمترین دلیل درجا زدن

کامل گرایی که به اشتباه آن را گاهی کمال گرایی هم ترجمه کرده اند، بلای جان ماست و بسیاری از ما نمی دانیم که گرفتار چنین بلایی هستیم و برعکس فکر می کنیم که در کارها بسیار دقیق هستیم و همیشه بهترین کارها را انجام می دهیم. غافل از اینکه تصور گرفتن بهترین نتیجه و […]

اگر می خواهی بیشتر داشته باشی، باید به بیشتر تبدیل شوی

برای بسیاری از ما اینطور جا افتاده که موفقیت چیزی است که باید دنبالش بگردی تا پیداش بکنیم و بعد بچسبیم به آن و رهایش نکنیم و برای همیشه آن را نگه داریم. ولی در این دنیا هر چیزی را تعقیب کنی از تو فاصله می گیرد و ناگزیری برای رسیدن به آن انرژی بیشتری […]

دایره امن شما زیاد امن نیست

همه ما بر اساس توانایی ها و قابلیت هایمان در دایره ای امن زندگی می کنیم. مادامی که در این دایره به سر می بریم همه چی خوب و خوش و بی حاشیه است. چراکه کلیه اموری که انجام می دهیم و مسولیت ها و کارهای ما در حوزه توانایی های ماست و قرار نیست […]